POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POD ADRESEM WWW.ANDROPOL.PL PROWADZONEGO PRZEZ ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

Spółka ANDROPOL S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem: www.andropol.pl . Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach powyższego serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa naszego serwisu została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem.

I. Gromadzenie informacji o użytkownikach

Z wyjątkiem danych przekazywanych nam przez użytkowników z związku z korzystaniem z naszym usług elektronicznych takich jak Formularze Kontaktowe, za pośrednictwem serwisu nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających nam bezpośrednią identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu. Do celów administrowania serwisem w dziennikach logów gromadzone są informacje o osobach odwiedzających nasz serwis. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Nie zabiegamy ani nie podejmujemy żadnych działań mających na celu identyfikację osób odwiedzających serwis.

Podobnie jak w przypadku większości serwisów WWW, nasz serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. W plikach logów naszego serwera WWW są przechowywane następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie (w niektórych przypadkach może to być bezpośrednio komputer osoby odwiedzającej serwis)
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania HTTP
 • kod odpowiedzi HTTP
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą serwis (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce, z której korzysta osoba odwiedzająca serwis
 • informacje o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły przy realizacji zapytania HTTP

Powyższe informacje nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających nasz serwis. Dla zapewnienia i usprawniania działania naszego serwisu sporadycznie analizujemy informacje zawarte w plikach z logami np. w celu ustalenia stron serwisu, które są odwiedzane najczęściej, czy zlokalizowania ewentualnych błędów serwisu.

II. Zarządzanie plikami cookies (wyrażanie zgody na cookies)

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis w urządzeniu końcowym użytkownika, którą serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

Część plików cookies są tzw. cookies (plikami) „sesyjnymi”, co oznacza, że są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, wyłączeniu naszego serwisu, lub wyczyszczeniu tych danych w przeglądarce (zakończeniu sesji, w ramach której nastąpiło odwiedzenie naszego serwisu). Inne pliki cookies, tzw. cookies (pliki) „stałe”, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas, zdefiniowany w ich treści. W przypadku cookies „stałych” informacje o okresie przechowywania danego pliku cookie można znaleźć w dalszej treści niniejszej polityki prywatności, jak również na liście ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu (m.in. poruszanie się po stronach serwisu, uzyskanie dostępu do zabezpieczonych części serwisu) i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu (ochrona przed spamem)
 • w celach analitycznych i wydajnościowych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu (np. które podstrony są najczęściej odwiedzane), co umożliwia nam ulepszanie jego zawartości i usprawnianie działania serwisu.

Nasz serwis wykorzystuje panel do zarządzania plikami cookies. Panel wykorzystywany jest w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na wszystkie pliki cookies, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagają uprzedniego uzyskania zgody.

Powyższy panel zarządzania plikami cookie jest wyświetlany w formie interaktywnego interfejsu zaraz po wejściu użytkownika na stronę serwisu. Za jego pomocą użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie albo niektóre pliki cookies albo odmówić zgody na jakiekolwiek pliki cookies wymagające zgody – dokonanie odpowiedniego wyboru następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola/właściwych pól. Dzięki temu wszystkie pliki cookies wymagające uprzedniej zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę – domyślnie pliki te nie są zapisywane. Decyzje użytkownika (udzielona zgoda albo jej brak) mogą być następnie modyfikowane w dowolnym momencie, w tym poprzez wycofanie wszystkich zgód jakie zostały udzielone. Zmiana lub wycofanie zgód również następuje za pomocą powyższego panelu zarządzania plikami cookies, który pozostaje stale dostępny dla użytkownika.

Prawny obowiązek uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na stosowanie plików cookies dotyczy jedynie plików cookies, które nie są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu. Pliki cookies niezbędne dla prawidłowego działania naszego serwisu nie są objęte powyższą zgodą.

Oprócz tzw. własnych plików cookies, w serwisie mogą być wykorzystywane tzw. pliki cookies stron trzecich (ang. third party cookies). Ich celem jest zapewnienie w serwisie lub za jego pośrednictwem, treści pochodzących od stron trzecich lub realizacja funkcji analitycznych (np. treści reklamowych lub analityki strony serwisu). Takie strony trzecie mogą rozpoznać urządzenie użytkownika, gdy przy jego wykorzystaniu odwiedza on serwis, jak również, gdy przy jego wykorzystaniu odwiedza inne strony internetowe, których administratorzy współpracują z tymi podmiotami trzecimi. Pliki te mogą być również wykorzystane do tworzenia profili użytkowników i na tej podstawie prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi treści marketingowych na innych stronach, unikania ponownego pojawiania się tych samych treści, a także do celu mierzenia efektywność kampanii marketingowych.

Co do zasady dane osobowe użytkowników podejmujących decyzje (udzielających zgody albo odmawiających jej udzielenia) nie są przetwarzane – nie jesteśmy w stanie na ich podstawie ustalić tożsamości użytkownika, natomiast możliwe jest ustalenie m.in. unikatowego oznaczenia udzielonej zgody, jej treści, czy daty jej udzielenia. Zgoda ma charakter całkowicie dobrowolny, a jej nieudzielenie nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu tych danych dostępne są w treści niniejszej polityki prywatności.

Dodatkowo, zmiana ustawień zezwalania na zapisywanie i przechowywanie plików cookies jest możliwa również poprzez konfigurację ustawień w konkretnej przeglądarce internetowej, np. (linki poniżej):

Zwracamy jednak uwagę, że w pewnych przypadkach uniemożliwienie zapisywania i przechowywania plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

III. Wykorzystywanie plików cookies

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. własne pliki cookies,
 2. pliki cookies podmiotów trzecich – gromadzone przez zewnętrzne narzędzia wykorzystywane przez nasz serwis, tj.:
 • narzędzie google analytics (narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia – dalej również jako „Google”) – za pomocą tego narzędzia nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z tego narzędzia. W zakresie gromadzenia powyższych informacji dostawca narzędzia działa na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający. Informacje zebrane przez to narzędzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy, a następnie podlegają usunięciu. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies, do których dostęp posiada jednak również podmiot trzeci tj. wskazany wyżej dostawca tego narzędzia (o czym dalej).

Informacje zapisywane w plikach cookies związanych z działaniem tego narzędzia, dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika są jednak z reguły przekazywane na serwery Google, gdzie są zapisywane i dalej przetwarzane. Narzędzie zostało skonfigurowane w ten sposób, że nie udostępnia danych identyfikacyjnych poszczególnych użytkowników (adresy IP urządzeń podlegają skróceniu o ostatnie cyfry). Może to jednak prowadzić do przekazywania informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie może dojść do dalszego przetwarzania informacji. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez Google, dostępnymi tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

W przypadku przekazywania danych do USA Google LLC przystąpił do programu EU-US Data Privacy Framework (DPF), zapewniającego zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Pliki cookies związane z działem tego narzędzia są instalowane i odczytywane jedynie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika – w przypadku niewyrażenia takiej zgody pliki cookies nie są zapisywane, a użytkownika zachowuje możliwość korzystania z naszego serwisu.

Dodatkowo, możliwe jest zablokowanie tego narzędzia przez użytkownika – więcej szczegółów tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Możliwe jest również zrezygnowanie z reklam dostarczanych przez Google – więcej szczegółów tutaj:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=pl&visit_id=638375443440631053-3725388830&rd=1

 • w celu zabezpieczenia korzystania z naszych usług elektronicznych w postaci Formularzy Kontaktowych zawartych w serwisie korzystamy z narzędzia reCAPTCHA v3 (narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia – dalej również jako „Google”) – za pomocą tego narzędzia możliwa jest weryfikacja czy dane w Formularzach Kontaktowych wprowadzane są przez osobę fizyczną będącą użytkownikiem serwisu, czy też dane te są wprowadzane w sposób zautomatyzowany przez zaprogramowane w takim celu urządzenia i algorytmy (tzw. boty), co jest działaniem bezprawnym. W ten sposób serwis zapewnia bezpieczne przekazywanie danych i informacji przesyłanych za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych, chroniąc m.in. przed przesyłaniem wiadomości typu SPAM lub mających charakter bezprawny. Narzędzie reCAPTCHA dokonuje automatycznej analizy zachowania użytkownika odwiedzającego serwis w oparciu o różnego rodzaju informacje, którymi mogą być m.in. adres IP, czas odwiedzenia strony internetowej, rozdzielczość ekranu, ruchy kursora na ekranie wykonywane przez użytkownika, czy ustawienia językowe w przeglądarce użytkownika. Sama analiza przeprowadzana jest w tle i użytkownik nie jest informowany o jej przeprowadzeniu. Nasz serwis zawiera wyraźną informację o wykorzystywaniu tego narzędzia wraz z linkami do stron internetowych Google, na których zamieszczone są polityka prywatności oraz warunki usług Google. Informacje gromadzone w ramach takiej analizy są przesyłane do Google, który wskazuje, że przekazuje je swoim podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google.

W przypadku przekazywania danych do USA Google LLC przystąpił do programu EU-US Data Privacy Framework (DPF), zapewniającego zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Narzędzie reCAPTCHA wykorzystywane jest przez nas jedynie, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody użytkownika na korzystanie z narzędzia reCAPTCHA użytkownik może skontaktować się z nami innym kanałem komunikacji aniżeli Formularz Kontaktowy.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google i warunków świadczenia usług można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

oraz

https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie Czas przechowywania Rodzaj pliku cookie Cel wykorzystywania
cookieconsent_status Własny
PHPSESSID Plik sesyjny Własny
7ljqogdp 1 tydzień Własny
12sebyrd 1 tydzień Własny
_GRECAPTCHA 8 miesięcy Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik wykorzystywany w ramach narzędzia Google reCAPTCHA dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Formularzy Kontaktowych.
DV 10 minut Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google o charakterze marketingowym.
AEC 6 miesięcy Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu ochrony przed spamem, oszustwami i nadużyciami.
__Secure-ENID 1 rok Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik wykorzystywany przez Google do personalizowania reklam w swoich witrynach, w tym wyszukiwarce google. Główny reklamowy plik Google oznaczany jest jako „id” i zapisywane w przeglądarce jako „doubleclick.net”.
IDE 13 miesięcy Plik cookie strony trzeciej – google (.doubleclick.net) Plik wykorzystywany do wyświetlania przez Google reklam na stronach, które nie należą do Google
ar_debug 1 miesiąc Plik cookie strony trzeciej – google (.doubleclick.net) Plik wykorzystywany przez Google do przechowywania i śledzenia konwersji
SOCS 13 miesięcy Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu zapisywania informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookies.
CONSENT 2 lata Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu zapisywania informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookies.
_gat 1 minuta Google Analytics Pliki wykorzystywane w ramach narzędzia Google Analytics do przechowywania ogólnych informacji takich jak czas odwiedzenia serwisu, czy przeglądane przez użytkownika podstrony. Te informacje umożliwiają nam stałe ulepszanie naszego serwisu
_ga_<container-id> 2 lata Google Analytics
_gid 24 godziny Google Analytics
_ga 2 lata Google Analytics

IV. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W zakresie w jakim wskazane wyżej w niniejszej polityce prywatności informacje (zawarte w logach systemowych lub plikach cookies) umożliwiałyby zidentyfikowanie użytkownika serwisu i tym samym stanowiły dane osobowe, w uzupełnieniu pozostałych informacji zawartych w niniejszej polityce, informujemy dodatkowo, że administratorem takich danych osobowych użytkowników serwisu jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101, dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach analitycznych i wydajnościowych, na podstawie zgody użytkownika (jedynie w przypadku jej udzielenia), tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • dostawcom oprogramowania wskazanego w treści niniejszej polityki, tj. programu Google Analytics i Google reCAPTCHA – Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia – w przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody,
 • hostingodawca naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej,
 • hostingodawca serwera, na którym znajduje się nasz serwis andropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 • operatorom pocztowym (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji pisemnej,
 • podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok) – w przypadku konieczności skorzystania z takich usług.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez nas w oparciu o realizowanie prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą już dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zgromadzone.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą takiej osoby,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO)
 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia swoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w niniejszej polityce.

Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za pośrednictwem serwisu gromadzone są dane osobowe użytkowników w przypadku skorzystania przez użytkownika z usług elektronicznych takich jak Formularze Kontaktowe. W takim przypadku gromadzimy powyższe dane osobowe oraz przetwarzamy je zgodnie z informacjami wskazanymi w treści informacji o przetwarzaniu danych dostępnych tutaj – te dane osobowe nie są zapisywane w ramach plików cookies i logów systemowych, ani nie dokonujemy żadnych działań w celu ich zestawienia.

V. Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejścia na inne strony WWW, w każdym przypadku zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego pod adresem www.andropol.pl

VI. Zmiany

W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.