Komunikacja z akcjonariuszami

POŁĄCZENIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarząd Andropol S.A. informuje, że w dniu 01.04.2021 nastąpiło połączenie następujących spółek: Andropol S.A. z siedzibą w Andrychowie (spółka przejmująca) z następującymi spółkami: (I) spółką „Andropol-Trading” S.A. z siedzibą w Andrychowie (jako spółka przejmowana) oraz (II) spółką „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (jako spółka przejmowana).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Poniżej przedstawiamy treść planu połączenia wraz z załącznikami:

Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin
Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

Grupę
ANDROPOL
tworzą:

  • Andropol

    Spółka Akcyjna

  • Andropol - Trading

    Spółka Akcyjna

  • Białostocka Wykończalnia Tkanin

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PREZENTACJA SPÓŁEK GRUPY
Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

ANDROPOL S.A.

Andropol S.A. – znany jest w kraju i na świecie jako dostawca wysokiej jakości tkanin wykończonych w różnorodnym asortymencie, z przędz bawełnianych i bawełnopodobnych z dodatkiem włókien syntetycznych.

O spółce

Spółka Andropol S.A została utworzona w dniu 21 lutego 1992 r., a wpisana do rejestru handlowego w dniu 01 kwietnia 1992 r. Następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000109997 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Głównym akcjonariuszem Spółki jest Spółdzielnia Cotton -Tech, która posiada 91,45 % akcji. Pozostałymi akcjonariuszami są Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyliami Sp. z o.o. (5,4 %), krajowe osoby fizyczne (1,73 %) oraz Andropol S.A., który posiada akcje własne nabyte w celu dalszej odsprzedaży (1,42 %).

Adres firmy

Siedzibą spółki jest miasto Andrychów
Adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
www.andropol.pl

TRADING - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

ANDROPOL-TRADING S.A.

Andropol – Trading S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000115365. Właścicielem 100% akcji Andropol-Trading S.A. jest Andropol S.A.

O spółce

Spółka Andropol – Trading S.A. została utworzona w dniu 23 grudnia 1993 r., a wpisana do rejestru handlowego w dniu 18 stycznia 1994 r., następnie przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 czerwca 2002 roku.

W 2018 roku spółka skupiła się na działalności usługowej. Polega ona na obsłudze długoterminowych papierów dłużnych, lokowaniu środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz udzielaniu pożyczek.

Adres firmy

Siedzibą spółki jest miasto Andrychów
Adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
www.trading.andropol.pl

BWT (Białostocka Wykończalnia Tkanin) - Tkaniny ochronne - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

BIAŁOSTOCKA WYKOŃCZALNIA TKANIN SP. Z O.O.

Białostocka Wykończalnia Tkanin Sp. z o.o., została zawiązana przez Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A. w dniu 21.09.2005 r. W dniu 28.09.2005r. Białostocka Wykończalnia Tkanin Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242414.

Właścicielem 100% udziałów Białostockiej Wykończalni Tkanin sp. z o.o. jest Andropol S.A.

O spółce

Białostocka Wykończalnia Tkanin Sp. z o. o. jest spółką produkcyjną, której profil obejmuje usługowe wykończanie tkanin oraz produkcję tkanin surowych.

Adres firmy

Siedzibą spółki jest miasto Andrychów
Adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
www.bwtpoland.pl

WALNE ZGROMADZENIE
Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 10.2022 Porządek obrad i uchwały NWZ ANDROPOL S.A. w dniu 11.10.2022r 17/10/2022 310 KB
pdf 06.2022_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 29.06.2022r 08/07/2022 90 KB
pdf 10.2021 Informacja dotycząca uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.10.2021 roku 27/10/2021 78 KB
pdf 10.2021 Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 26/10/2021 58 KB
pdf 10.2021 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 20/10/2021 83 KB
pdf 10.2021 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.04.2021 roku 14/04/2021 90 KB
pdf 01.2021 Przedluzenie terminu dematerializacji akcji 07/01/2021 105 KB
pdf 01.2021 Informacja Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentow akcji 04/01/2021 218 KB
pdf 11.2020 Piąte wezwanie - Dematerializacja akcji 27/11/2020 280 KB
pdf 11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o podjeciu uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji mniejszościowych 27/11/2020 403 KB
pdf 11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o jednostkowej cenie po ogłoszeniu w MSiG 26/11/2020 195 KB
pdf 11.2020 Czwarte wezwanie - Dematerializacja_akcji 06/11/2020 223 KB
pdf 10.2020 Ogłoszenie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 16.11.2020 30/10/2020 107 KB
pdf 10.2020 Trzecie wezwanie - Dematerializacja_akcji 16/10/2019 221 KB
pdf 10.2020 Drugie wezwanie - Dematerializacja_akcji 01/10/2020 223 KB
pdf 09.2020 Pierwsze wezwanie - Dematerializacja akcji 07/09/2020 113 KB
pdf 06.2020 Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 01/06/2020 211 KB
pdf 05.2020 Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromedzenia 06/05/2020 134 KB
pdf 05.2020 Uchwała nr 1 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06/05/2020 314 KB
pdf 05.2020 Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów w dniu ogłoszenia ZWZ 06/05/2020 63 KB
pdf 03.2020 Dematerializacja akcji 01/03/2020 92 KB
doc 12.2019 Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu 11/12/2019 16 KB
pdf 12.2019 Ogłoszenie - Skup akcji 10/12/2019 120 KB

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej:

ZARZĄD

Prezes Zarządu:

Prokurenci:

ŁAD KORPORACYJNY
AKCJONARIUSZE

Główni Akcjonariusze – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Imię i nazwisko / Nazwa firmy Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Spółdzielnia Cotton-Tech Sp. z o.o. w Andrychowie
-
1 357 204
akcji serii A

3 622 200
akcji serii B
4 979 404
4 979 404
93,08%
93,08%
Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyliami Sp. z o.o. w Andrychowie
-
294 101
akcji serii A
294 101
294 101
5,5%
5,5%
STRUKTURA AKCJONARIATU
Akcjonariusze Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Spółdzielnia Cotton-Tech Sp. z o.o. w Andrychowie
4 979 404
4 979 404
93,08%
93,08%
Andropol S.A. w Andrychowie
75 855
akcje serii A
skup akcji własnych
-
1,42%
-
Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyliami Sp. z o.o. w Andrychowie
294 101
akcje serii A
294 101
5,5%
5,5%

Attachments

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
10.2022 Porządek obrad i uchwały NWZ ANDROPOL S.A. w dniu 11.10.2022r 17/10/2022 Katarzyna Grycuk 310 KB
06.2022_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 29.06.2022r 08/07/2022 Agnieszka Prus 90 KB
10.2021 Informacja dotycząca uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.10.2021 roku 27/10/2021 Katarzyna Grycuk 78 KB
10.2021 Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 26/10/2021 Katarzyna Grycuk 58 KB
10.2021 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 20/10/2021 Katarzyna Grycuk 83 KB
10.2021 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.04.2021 roku 14/04/2021 Katarzyna Grycuk 90 KB
01.2021 Przedluzenie terminu dematerializacji akcji 07/01/2021 silverfox 105 KB
01.2021 Informacja Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentow akcji 04/01/2021 silverfox 218 KB
11.2020 Piąte wezwanie – Dematerializacja akcji 27/11/2020 silverfox 280 KB
11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o podjeciu uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji mniejszościowych 27/11/2020 silverfox 403 KB
11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o jednostkowej cenie po ogłoszeniu w MSiG 26/11/2020 silverfox 195 KB
11.2020 Czwarte wezwanie – Dematerializacja_akcji 06/11/2020 silverfox 223 KB
10.2020 Ogłoszenie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 16.11.2020 30/10/2020 silverfox 107 KB
10.2020 Trzecie wezwanie – Dematerializacja_akcji 16/10/2019 silverfox 221 KB
10.2020 Drugie wezwanie – Dematerializacja_akcji 01/10/2020 silverfox 223 KB
09.2020 Pierwsze wezwanie – Dematerializacja akcji 07/09/2020 silverfox 113 KB
06.2020 Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 01/06/2020 silverfox 211 KB
05.2020 Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromedzenia 06/05/2020 silverfox 134 KB
05.2020 Uchwała nr 1 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06/05/2020 silverfox 314 KB
05.2020 Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów w dniu ogłoszenia ZWZ 06/05/2020 silverfox 63 KB
03.2020 Dematerializacja akcji 01/03/2020 silverfox 92 KB
12.2019 Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu 11/12/2019 silverfox 16 KB
12.2019 Ogłoszenie – Skup akcji 10/12/2019 silverfox 120 KB
Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 10.2022 Porządek obrad i uchwały NWZ ANDROPOL S.A. w dniu 11.10.2022r 17/10/2022 310 KB
pdf 06.2022_Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 29.06.2022r 08/07/2022 90 KB
pdf 10.2021 Informacja dotycząca uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.10.2021 roku 27/10/2021 78 KB
pdf 10.2021 Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 26/10/2021 58 KB
pdf 10.2021 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANDROPOL w dniu 20.10.2021 roku 20/10/2021 83 KB
pdf 10.2021 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.04.2021 roku 14/04/2021 90 KB
pdf 01.2021 Przedluzenie terminu dematerializacji akcji 07/01/2021 105 KB
pdf 01.2021 Informacja Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentow akcji 04/01/2021 218 KB
pdf 11.2020 Piąte wezwanie - Dematerializacja akcji 27/11/2020 280 KB
pdf 11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o podjeciu uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji mniejszościowych 27/11/2020 403 KB
pdf 11.2020 Informacja dla akcjonariuszy o jednostkowej cenie po ogłoszeniu w MSiG 26/11/2020 195 KB
pdf 11.2020 Czwarte wezwanie - Dematerializacja_akcji 06/11/2020 223 KB
pdf 10.2020 Ogłoszenie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 16.11.2020 30/10/2020 107 KB
pdf 10.2020 Trzecie wezwanie - Dematerializacja_akcji 16/10/2019 221 KB
pdf 10.2020 Drugie wezwanie - Dematerializacja_akcji 01/10/2020 223 KB
pdf 09.2020 Pierwsze wezwanie - Dematerializacja akcji 07/09/2020 113 KB
pdf 06.2020 Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 01/06/2020 211 KB
pdf 05.2020 Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromedzenia 06/05/2020 134 KB
pdf 05.2020 Uchwała nr 1 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06/05/2020 314 KB
pdf 05.2020 Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów w dniu ogłoszenia ZWZ 06/05/2020 63 KB
pdf 03.2020 Dematerializacja akcji 01/03/2020 92 KB
doc 12.2019 Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu 11/12/2019 16 KB
pdf 12.2019 Ogłoszenie - Skup akcji 10/12/2019 120 KB