Kontakt

Formularz kontaktowy

ANDROPOL S.A.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000109997

NIP 5510007736

Regon 071000677

Nr BDO 000010448

Prezes Zarządu – Aneta Filak-Łukawska

Kapitał zakładowy: 10 163 784,00 zł
wpłacony w całości

Numer rachunku bankowego:
84 1090 1740 0000 0001 0864 5304

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ANDRYCHÓW
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Mapa_Polski_Andrychow.
OBSŁUGA KLIENTA

Military

Tkaniny mundurowe

Military - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Proline

Tkaniny ochronne

Proline - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Casual

TKANINY ODZIEŻOWE I DEKORACYJNE

Casual - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

Białystok

Rentline

Tkaniny i Konfekcja medyczna

Rentline - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

BIAŁYSTOK

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWEK OPIEKI ZDROWOTNEJ
TKANINY MEDYCZNE

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Horeca

Tkaniny i konfekcja

Horeca - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

ANDRYCHÓW

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

BIAŁYSTOK

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Sweet Home

Tekstylia domowe

Sweet Home - Andropol S.A. - Polski Producent Tkanin

Białystok


SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE INTERNETOWA

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Eksport

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

Andrychów

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Marketing

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok