POLITYKA JAKOŚCI

 

Najważniejszy dla nas jest klient.

To dla nich produkujemy najlepszej jakości tkaniny i konfekcję. Łączymy nasze doświadczenie z pasją i zaangażowaniem, dbając o perfekcję wykonania każdego wyrobu. W kwestii jakości nie uznajemy kompromisów.

Nieustannie dbamy o wysokiej klasy surowce i jakość wyrobów, modernizujemy nasz park maszynowy oraz mamy wprowadzone najnowsze systemy zarządzania – wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2016.

Polityka jakości Andropol S.A. jest deklaracją zawierającą naczelne zasady, jakimi kieruje się nasza firma. Ustanowiona, realizowana i nowelizowana polityka jakościowa jest naszym priorytetem w zarządzaniu.

Polityka jakości Andropol S.A. jest podstawą do ustanawiania celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia celów organizacji, wyrobów i usług.

Dodatkowo jest przekazem dla naszego personelu, gdzie odpowiednio określona i zakomunikowana załodze, umożliwia lepsze zrozumienie przez naszych pracowników strategii działania organizacji, jej misji, celów i zadań. Polityka jakości Andropol S.A. dodatkowo precyzuje odpowiedzialność właścicieli wszystkich procesów za jej realizację.

Także z punktu widzenia naszych klientów – polityka jakości Andropol S.A. jest deklaracją, dlaczego nabywając produkt lub usługę można organizacji wierzyć, że dąży do spełniania jego potrzeb i oczekiwań.

Dokładamy starań aby polityka jakości Andropol S.A. była jasna i zrozumiała dla zainteresowanych stron, wewnątrz i na zewnątrz naszej organizacji, jest okresowo przeglądana i nowelizowana w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków zewnętrznych i procesów wewnętrznych.