Dotacje

 

ANDROPOL Spółka Akcyjna zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00.20-0627/19 pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 096,84 kW na dachu budynku produkcyjnego ANDROPOL S.A.”.

Cel projektu: wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez ANDROPOL S.A. przy zachowaniu warunków ochrony dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

Planowane efekty:

  1. Uruchomienie produkcji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo przy wykorzystaniu posiadanej instalacji fotowoltaicznej.
  2. Wzrost oszczędności przedsiębiorstwa w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej dzięki częściowemu zużyciu prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną na własne potrzeby.
  3. Osiągnięcie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych przez instalację fotowoltaiczną.

Wartość projektu:

  • ogółem 7 121 700,00 PLN
  • koszty kwalifikowalne: 3 980 126,62 PLN
  • dofinansowanie (wkład funduszy europejskich): 2 247 188,31 PLN