SEMINARIUM NAUKOWE – BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH – SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

Przedstawiciel ANDROPOL S.A. w dniu 15.11.2022 uczestniczył w SEMINARIUM NAUKOWYM – BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH organizowanym przez SZKOŁĘ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie. Dodatkowo ANDROPOL S.A. był jedną z firm, która wsparła finansowo to ważne wydarzenie.

Kierownik Produktu Tkanin Specjalnych ANDROPOL S.A. zaprezentował zagadnienia związane z konserwacją ubrań specjalnych, wymagania, zalecenia konserwacji oraz zgodność z normami.

Celem seminarium była wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie wypracowania naukowych i praktycznych podstaw do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

Seminarium naukowe umożliwiło prezentację najnowszych wyników badań i projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z obszarem bezpieczeństwa strażaków, w tym środków ochrony indywidualnej oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.

Poddano pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

 

PL

https://andropol.pl/tkaniny-ochronne/

https://andropol.pl/tkaniny-mundurowe/

https://andropol.pl/certyfikaty/

 

EN

https://andropol.com/protective-and-special-fabrics/

https://andropol.com/uniform-fabrics/

https://andropol.com/certificates/