POMOC DLA SEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH ZWIĄZANA Z NAGŁYMI WZROSTAMI CEN GAZU ZIEMNEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2022R

Andropol S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”