Obłożenia chirurgiczne wielokrotnego użytku

Oferowane obłożenia mogą być wykonane z barierowej tkaniny poliestrowej bądź jako zestawy obłożeń chirurgicznych wykonanych na zasadzie łączenia tkanin barierowych z tkaninami chłonnymi. Warstwa chłonna, wykonana z tkaniny poliestrowej, zapewnia wysoką absorpcję płynów ustrojowych w polu operacyjnym. Wyroby charakteryzują się dużą trwałością i wysoką funkcjonalnością.

System pojedynczych obłożeń operacyjnych o dowolnych wymiarach (maksymalna szerokość 150 cm) pozwala stworzyć zestaw w zależności od potrzeb Klienta.

Obłożenia operacyjne posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych.