OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nazwa firmy:

ANDROPOL S.A.

Miejsce pracy:

BIAŁYSTOK

Wymiar pracy:

Pełny etat

Typ umowy:

Umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • udział w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i przetwarzania odpadów, obsługa, kontrola maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie obsługiwanego obiektu, kontrola parametrów pracy,
 • prowadzenie zapisów w książkach obiektów, sporządzanie raportów,
 • usuwanie zdarzeń awaryjnych typu zapchanie na terenie obsługiwanego obiektu,
 • usuwanie drobnych usterek na terenie obsługiwanego obiektu,
 • udział w rozruchu nowych urządzeń i obiektów,
 • współdziałanie w usuwaniu awarii z Działem Utrzymania Ruchu i Sieci Kanalizacyjnych,
 • współdziałanie z firmami zewnętrznymi dostarczającymi materiały i odbierającymi odpady.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe w zakresie: inżynierii sanitarnej i wodnej, gospodarki wodno-ściekowej,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu średnim,
 • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty i święta (praca w systemie 4 brygadowym),
 • komunikatywność i bezkonfliktowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane

 • uprawnienia do eksploatacji gr. I do 1kV, II, III SEP,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • samodzielność przy realizacji zadań i przyjazną atmosferę pracy,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prosimy o dopisanie w treści dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy”. Jeżeli chcesz, abyśmy wzięli pod uwagę Twoją kandydaturę na inne stanowiska pracy oferowane przez ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie, prosimy o dodanie w treści dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie zawartych w aplikacji o pracę i dołączonych do niej dokumentów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w tej firmie” (Umieszczenia moich danych na liście rezerwowej, jednak nie dłużej niż przez 1 rok) . Informujemy Cię, że w tym zakresie masz prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody także dla celów przyszłych rekrutacji.