ANDROPOL S.A. OTWARTY NA WSPÓŁPRACĘ Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

➡️17 lipca ANDROPOL S.A. przyjmuje stażystkę z Uniwersytetu Białostockiego z Wydziału Chemii 👩‍🔬. Staż 200 godz. – dwumiesięczny w związku z udziałem w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”.
➡️Staż odbędzie się w Dziale Technologicznym 🧪 , a nasza przyszła stażystka będzie mogła zapoznać się m.in. z tematyką: materiałoznawstwa włókienniczego, poznać procesy chemiczne, które zachodzą podczas bielenia, barwienia, drukowania i apreturowania, zapoznać się z podstawami barwienia tkanin, wykonywać pomiary spektrofotometryczne i… wiele innych.

 

#UwB, #Uniwersytet w Białymstoku, #Wydział Chemii Uniwersytetu Białostockiego, Nowoczesny Uniwersytet Power 3.5., Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, projekt, dział technologiczny, materiałoznawstwo włókiennicze, procesy chemiczne